Ugoda z MOSiR Wodzisław

W dniu dzisiejszym Zarząd Klubu podpisał w siedzibie MOSiR Wodzisław oficjalne porozumienie dotyczące rozłożenia na raty zaległych należności za wynajem obiektów. Porozumienie to zawierało w sobie również umorzenie całkowite odsetek za zwłokę w płatności, które wynosiły prawie 16 tys. złotych.

Jest to kolejny krok na drodze do wprowadzenia całkowitej stabilizacji finansowej w Odrze Wodzisław – sytuacja nie jest idealna, ale świadome i spokojne działania zbliżają nas do obranych wcześniej celów. Jednym z nich jest odbudowanie współpracy pomiędzy Odrą Wodzisław a Miastem Wodzisław Śląski tak, by oba te podmioty czerpały realne korzyści z przeprowadzanych wspólnie działań. Mamy nadzieje, że ostatnie wydarzenia jak i to dzisiejsze będzie bardziej zbliżały do siebie Klub i Miasto.

Przed nami okres przygotowawczy do rundy wiosennej wymagającej wzmożonej pracy sportowej jak i organizacyjnej. Miniona runda choć zakończona nie tak jak każdy by tego sobie życzył była okazją do przekonania się, że środowisko ludzi tworzących dzisiaj Odrę – sportowo, organizacyjnie oraz przede wszystkim na trybunach – potrafi razem zdziałać naprawdę dużo. Wierzymy, że zbliżająca się runda jak i cały rozpoczęty właśnie rok 2018 będzie pełen wydarzeń budujących piękną, choć czasami trudną historię Odry Wodzisław.

Ze sportowym pozdrowieniem,
Zarząd Odry Wodzisław

Udostępnij: