Akredytacje stałe oraz jednorazowe

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem akredytacji na mecz z Naprzodem Czyżowice prosimy o kontakt pod adresem mailowym r.gostynski@odra.wodzislaw.pl

Do uzyskania akredytacji niezbędne jest podanie imienia i nazwiska osoby wnoszącej o akredytację, jej numeru PESEL lub numeru legitymacji dziennikarskiej oraz informacji z ramienia jakiego medium czy organizacji występuje osoba ubiegająca się o akredytacje. Informujemy, że udzielamy wyłącznie akredytacji imiennych. Wniosek o akredytację powinien wpłynąć najpóźniej do piątku do godziny 15:00.

Możliwe jest również uzyskanie akredytacji stałej. Osoby chcące takową uzyskać proszone są kontakt również pod w/w adresem mailowym. Należy przesłać te same informacje, co w przypadku akredytacji jednorazowej, z tą różnicą, że musi to nastąpić nie później niż do środy do godziny 20:00.

W obu przypadkach złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z uzyskaniem akredytacji – klub zastrzega sobie prawo do odmowy jej udzielenia.

Udostępnij: