Odpowiedz na: Sytuacja w klubie – sprawy organizacyjne

#21178
Angelo
Uczestnik

Chyba się jednak wszystkie kluby dogadał co do podziału tych 750 tyś na promocję miasta

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
o której mowa w art. 222 ust.5 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129)
dotycząca postępowania pn: „Promocja Miasta Wodzisławia Śląskiego poprzez sport”.

1. Miejsce składania ofert: na Platformie Logintrade do dnia 03 marzec 2022 r.,
Do godziny 8:00;
2. Data otwarcia ofert przetargowych on-line: 03 marzec 2022 r.
3. Godzina otwarcia ofert: 10:00
4. Ilość ofert jakie wpłynęły: 1
5. Otwarcie ofert
Przed otwarciem ofert, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. Całkowita kwota wynosi: 750.000,00 złotych brutto, (słownie:
siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy)
6. Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia wynosi: 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.
7. Warunki płatności zgodnie z SWZ.
8. Kryteria oceny oferty:
– cena: 60%
– różnorodność dyscyplin sportowych: 40 %
9. Zestawienie ofert
Do upływu terminu składania ofert złożono:
OFERTA NR 1
Odra Wodzisław Śląski Spółka z o.o.
ul. Cisowa 6
44-300 Wodzisław Śląski
– cena: 750.00,00 złotych brutto
– różnorodność dyscyplin sportowych:
1) Nazwa dyscypliny: Piłka nożna mężczyzn Szczebel zawodów/ rozgrywek Centralny
2) Nazwa dyscypliny: Koszykówka kobiet Szczebel zawodów/ rozgrywek Wojewódzki
3) Nazwa dyscypliny: Siatkówka kobiet Szczebel zawodów/ rozgrywek Wojewódzki
4) Nazwa dyscypliny: Biathlon Szczebel zawodów/ rozgrywek Centralny
5) Nazwa dyscypliny: Piłka nożna kobiet Szczebel zawodów/ rozgrywek Centralny