Oświadczenie zarządu klubu dotyczące sytuacji finansowej

  • 12 maja 2022
  • Klub
  • 0
  • 1769 Wyświetleń

Działając w imię polepszenia jawności spółki i dla dobrego imienia marki Odra Wodzisław, zarząd klubu pragnie przekazać sympatykom Odry informacje o sytuacji finansowej klubu.

Otrzymane przez nas sprawozdanie za 2021 rok wykazało zadłużenie klubu na poziomie około 400.000,00 zł. Na zadłużenie składały się między innymi zobowiązania wobec:

– byłych piłkarzy i sztabu szkoleniowego,
– MOSiR Centrum,
– Miasta Wodzisław Śląski,
– PZPN i innych związków piłkarskich,
– Urzędu skarbowego,
– ZUS-u,
– firm prywatnych.

Sprawozdanie wykazało ponadto zajęcie konta klubowego przez komornika oraz nierozliczone dwie dotacje miejskie za lata 2019 i 2020. Niestety, zdarza się również, że wpływają do nas nowe zobowiązania, o których nie było mowy w sprawozdaniu. Władze klubu opracowały plan, w ramach którego zarząd klubu w pierwszej kolejności pozyskał udziałowców w postaci lokalnych przedsiębiorców, którzy co miesiąc wspomagają klub ustaloną kwotą. Na podstawie podpisanych umów ustalono możliwości klubu względem budowy kadry na rundę wiosenną.

Klub porozumiał się z piłkarzami występującymi w Odrze w rundzie jesiennej – zadłużenie wobec zawodników zostało w części spłacone, a w części rozłożone na raty. Część zawodników zgodziła się na nowe kontrakty, adekwatne do ówczesnych możliwości spółki, część odeszła. Wszystkim podziękowano za wkład w dorobek punktowy w rundzie jesiennej. Tuż przed rozpoczęciem rundy wiosennej zarząd klubu pozyskał pieniądze z konkursu promocji miasta poprzez sport. Odra jako lider “konsorcjum” otrzymała łącznie 609 tys. zł netto. Na podstawie podpisanych umów podwykonawczych z innymi klubami, które zgodziły się wziąć udział w „konsorcjum”, 105 tys. zł trafi do SWD Wodzisław, a po 25 tys. zł do klubów: Olimpii Wodzisław, Zorzy Wodzisław i UKS Strzał Wodzisław. W wyniku tego podziału, Odrze pozostało do dyspozycji 429 000,00 zł netto. Urząd Miasta będzie wypłacał pieniądze w transzach.

Zarząd Odry proponując kwoty dla poszczególnych klubów musiał brać pod uwagę zarówno dobrą współpracę z klubami, jak i interesy spółki Odra Wodzisław sp. z.o.o., którą reprezentował. Propozycja kwot dla klubów w większości spotkała się z zadowoleniem, dłuższe negocjacje toczyły się z SWD Wodzisław, ale docelowo oba kluby doszły do porozumienia. W dalszej kolejności zarząd klubu poczynił starania, dzięki którym udało się:

– rozłożyć na raty zaległość wobec Miasta za nierozliczoną dotację z 2019 r,
– spłacić szereg długów wobec firm,
– rozłożyć na raty zadłużenie względem ZUS,
– spłacić całość zadłużenia względem komornika,
– spłacić całość zadłużenia wobec US,
– odblokować konto bankowe klubu.

Szanując tajemnicę umów, zarząd pragnie poinformować, że koszty nowego sztabu szkoleniowego są wyższe o ok. 15%. Zwiększone koszty są możliwie do poniesienia dzięki uzyskanym w trakcie rundy porozumieniom z wierzycielami i rozłożeniu długów na raty, a także z powodu braku premii meczowych, czego bezpośrednią przyczyną jest brak punktów drużyny w ostatnich występach ligowych. Zarząd czyni starania, aby jeszcze przed zakończeniem sezonu wszystkie udziały w posiadaniu „AP Odra” zostały objęte przez nowych udziałowców. Dzięki temu klub pozyska dodatkowe środki na funkcjonowanie. Głównym celem zarządu było ustabilizowanie sytuacji finansowej klubu. Odra jako marka o 100-letniej tradycji musi na zdrowych zasadach współpracować z lokalnym otoczeniem i być wiarygodnym partnerem dla kontrahentów. Odnosząc się do wszystkich nieporozumień, braku informacji i jawności, na jaką zasługują kibice Odry Wodzisław, obiecujemy poprawę. Dążymy do poprawy komunikacji, jednak ciężar i liczba spraw do wyprowadzenia zadłużonej spółki na prostą są tak duże, że musimy prosić o wyrozumiałość.

Bądźcie z nami! Będziemy walczyć o utrzymanie 3 ligi dla Wodzisławia i radosne świętowanie 100-lecia klubu!

                                                                                                                                                                                                                                                                       Zarząd klubu Odra Wodzisław

Udostępnij:

Dodaj komentarz