Akredytacje

Akredytacje

Wszystkich chcących uzyskać akredytację dziennikarską na wybrany mecz naszej drużyny, prosimy o kontakt pod adresem mailowym r.gostynski@odra.wodzislaw.pl 

Aby uzyskać akredytację należy podać swoje imię, nazwisko, numer PESEL lub numer legitymacji prasowej oraz informację z jakiego medium lub organizacji występuje osoba wnioskująca. Wniosek należy złożyć nie później niż do godziny 15:00 na dwa dni przed wybranym meczem. Przyznawane są jedynie akredytacje jednorazowe.

O akredytacje stałe można się ubiegać na tych samych zasadach, jednak należy to zrobić nie później niż do dnia 31 sierpnia 2017 włącznie.

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z uzyskaniem akredytacji – klub zastrzega sobie prawo do odmowy jej udzielenia.